Dornova metóda

Dornova metóda je alternatívna manuálna terapia, ktorá odstraňuje bolesti chrbtice a kĺbov tým, že ich v jednoduchom dynamickom pohybe vracia do prirodzenej pozície. Za zakladateľa Dornovej metódy sa považuje Nemec Dieter Dorn. K vzniku metódy ho priviedol moderný, sedavý spôsob života, ktorý v kombinácii so stresom zapríčiňuje deformácie chrbtice, panvy a pohybového aparátu.

Základom metódy je porovnanie dĺžky dolných končatín, ktoré väčšina ľudí nemá rovnaké, aj keď si to neuvedomuje. Z nerovnakej dĺžky dolných končatín vyplývajú ďalšie disbalancie a problémy prejavujúce sa v iných častiach tela (napr. bolesti kĺbov, chrbtice). Väčšina prípadov rozdielnej dĺžky dolných končatín je funkčných a teda možných nápravy pomocou Dornovej metódy. (Ak je príčina anatomická, vtedy je riešením ortopedická vložka na mieru). Po vyrovnaní dolných končatín sa pokračuje ďalšími časťami tela tak, aby sa všetky kĺby a stavce dostali do ich prirodzenej centrovanej polohy.
Objednať ihneď

Priebeh Dornovej metódy

Terapeut nepracuje násilným spôsobom, ale spolupracuje s klientom, ktorý podľa jeho pokynov vykonáva jednoduché pohyby, pri ktorých terapeut pôsobí primeraným tlakom na konkrétne časti tela. Posunuté kĺbové plochy sa jemným tlakom palca alebo celej ruky uvádzajú do správnej polohy. Pri Dornovej metóde sa nepoužívajú prudké a násilné pohyby. Vďaka tomu nedochádza k poškodeniu šliach, väzív alebo svalov. V porovnávaní s inými podobnými metódami Dornova metóda neprekračuje prah bolesti. Základným predpokladom úspechu Dornovej metódy je aktívna spolupráca klienta pri ošetrovaní.

Priebeh Dornovej metódy

Výsledky Dornovej metódy

Dornova metóda dokáže klienta zbaviť rôznych bolestí a problémov pohybového aparátu. Rovnako dokáže zmierniť prejavy skoliózy a hyperkyfózy. Podľa Dorna sa svaly vždy riadia podľa pozície kĺbov a chrbtice. V prípade, že tieto nefungujú ako by mali, svaly sa takémuto držaniu tela prispôsobia a považujú ho za správne. To znamená, že držia telo v nesprávnej pozícií, ktorá následne škodí zdraviu. 

Rýchlosť, akou sa prejavia výsledky po aplikácii Dornovej metódy, je u každého klienta individuálna. K úľave a zlepšeniu zdravotného stavu môže dôjsť už po dvoch terapiách. V prípade ťažkých zdravotných problémov sa môže požadovaný efekt dostaviť až po niekoľkých mesiacoch. Dornova metóda má trvalý efekt, avšak treba rátať s krátkym každodenným cvičením, ktoré stabilizuje novú pozíciu a tiež s odstránením nevhodných pohybových návykov (nesprávne sedenie, prekladanie nohy cez nohu a pod.) a jednostranne zaťažujúcich činností, inak sa problémy vrátia. 

Kontraindikácie

Pri Dornovej metóde je potrebné dávať pozor na kontraindikácie, medzi ktoré patria:
 • osteoporóza v pokročilom štádiu
 • stavy po operáciách chrbtice a po úrazoch (napr. zlomeniny)
 • artróza v pokročilom štádiu
 • vyskočená alebo operovaná medzistavcová platnička
 • rakovina
 • reumatoidná artritída
 • bechterovova choroba
 • tehotenstvo

Spojenie Dornovej metódy a Bruessovej masáže

Keďže veľká časť problémov s pohybovým aparátom má psychickú príčinu, dochádza k spojeniu Dornovej metódy s rôznymi energetickými terapiami a masážami. Najčastejšie sa s ňou spája bankovanie a Breussova masáž. Bruessova masáž je jemná energeticko-manuálna masáž chrbtice, ktorá dopĺňa celý proces terapie. Túto metódu masáže založil rakúsky liečiteľ Rudolf Breuss. Využíva sa pri nej výlučne kvalitný ľubovníkový olej, ktorý regeneruje a vyživuje medzistavcové platničky. V niektorých prípadoch je možné aj bezbolestné navrátenie vychýlených medzistavcových platničiek na svoje pôvodné miesto. Veľkou výhodou Breussovej masáže je fakt, že pri akútnych problémoch klienta ide veľmi často o jedinú metódu, ktorú klient dokáže zniesť. Breussova masáž je veľmi jemná a pri jej vykonávaní nie sú známe žiadne kontraindikácie. 

Priebeh Breussovej masáže

Breussova masáž spočíva v intenzívnom vtieraní masážneho oleja po celej dĺžke chrbtice. Dôraz sa pritom kladie na postihnuté, boľavé miesta. Pôsobením oleja sa medzistavcové platničky regenerujú a tak sa lepšie vyrovnávajú do správnej polohy. Masážou a pôsobením oleja dochádza k lepšiemu okysličeniu tkanív platničiek, odplavovaniu škodlivín krvou a k stimulácii nervových vlákien, ktoré vedú z chrbtice. Celá chrbtica sa tak ľahšie regeneruje a pohyblivosť organizmu sa rozširuje.

Výsledky Breussovej masáže

Breussova masáž účinne pôsobí na:
 • uvoľnenie a regeneráciu medzistavcových platničiek
 • vyrovnanie celkovej statiky organizmu
 • zmiernenie svalového napätia
 • vyrovnanie postavenia chrbta
 • uvoľnenie psychických, fyzických i energetických blokov
 • slúži ako prevencia pri ochoreniach chrbtice
Cenník: Dornova metóda
Objednajte sa
Odosielam objednávku