Terapia CESTA

Celosvetovo uznávaná liečebná a transformačná metóda. Jej cieľom je identifikovať nezdravé automatické vzorce správania uložené v ľudskom podvedomí.

Terapia CESTA

Terapia Cesta je celosvetovo uznávaná metóda určená na liečenie emocionálnych, psychických a fyzických problémov. Jej podstatou je vplyv potlačených emócií na štrukturálne zmeny v bunkách, ktoré vedú k rozvoju zdravotných problémov. Ide najmä o emocionálne nespracované životné udalosti a témy, kritické spomienky, traumy a bolesti z minulosti. Tieto spôsobujú postupne zmeny na bunečnej, tkanivovej a následne i funkčnej a štrukturálnej úrovni v organizme. Sú tiež príčinou nezdravých automatických vzorcov správania uložených v ľudskom podvedomí – našej podprahovej mysli, ktorá je zodpovedná za 90 až 95 percent nášho konania.

Ciele terapie

Uzdravenie

Cieľom terapie je odhaliť blokády, nezdravé vzorce spávania a dosiahnuť emocionálny prežitok nespracovaných spomienok z minulosti človeka. Následne sa tak uvoľňujú energetické blokády v organizme priamo na bunkovej úrovni. Týmto jednoduchým postupom dochádza k automatickému spusteniu masívnych ozdravných procesov na úrovni fyzického tela i psychiky.

Odhalenie skrytého potenciálu


Terapia Cesta je vysoko účinná pri odhaľovaní vlastného potenciálu. Vďaka nej klienti dokážu odhaliť svoje hodnoty, talenty a vášne, definovať životné ciele, žiť naplnený a radostný život. Je teda vhodná aj pre klientov, ktorí stoja pred dôležitým životným rozhodnutím, majú problémy v partnerských, rodinných alebo pracovných vzťahoch, cítia sa osamelí a nešťastní, trápia ich finančné problémy a pod.

Odstraňuje fóbie, depresiu, stavy vyhorenia, nezdravé závislosti (vrátane prejedania sa a nadváhy)

Cesta je mimoriadne účinná pri práci s fóbiami a depresiami (i dlhoročnými stavmi), stavmi vyhorenia a chronickým únavovým syndrómom. Vysokú úspešnosť liečby má u závislostí na alkohole, drogách a jedle. Toto dosahuje priamym adresovaním emocionálneho koreňa – samotnej príčiny fóbie, depresie, burn-out syndrómu či nezdravej závislosti všeobecne.

Akreditovaní terapeuti

Terapeut Cesty je povinný absolvovať štruktúrované štúdium, ktoré je systematicky prevádzané priamo autormi metódy Brandon Bays a jej manželom Kevinom Billettom. Tento systém zaručuje požadovanú úroveň každého akreditovaného terapeuta, čím garantuje úroveň poskytovanej terapie.

Vedecké pozadie Cesty

Terapia Cesta je globálne uznávaná a podporovaná kritikmi, aj lekármi. Vďaka svojim účinkom je neodmysliteľnou súčasťou celostnej medicíny, pretože vychádza z princípu prepojenia tela, mysle a emócií. Opiera sa o vedecké výskumy bunkovej pamäti, ktoré v posledných rokoch prinášajú čoraz významnejšie poznatky o vplyve emócií na biochemické zmeny v bunkách a rozvoj zdravotných problémov.

Komu je terapia určená?

Terapiu Cesta podstúpili celosvetovo už stovky tisíc ľudí. Je vhodná najmä pre tých, ktorých trápia:
  • Fyzické a psychické problémy najmä chronického charakteru
  • Emocionálne traumy z minulosti
  • Vzťahové problémy
  • Nespokojnosť s osobným a pracovným životom
  • Fóbie a behaviorálne poruchy správania výrazne znižujúce kvalitu života
  • Nezdravé automatické vzorce správania, ktoré človek nedokáže vedome ovládať
  • Chronické ochorenia vrátane tých, ktoré sú súčasnou modernou medicínou považované za neliečiteľné alebo celoživotné
  • Depresie, stavy vyhorenia
  • Chronická nadváha

Cenník: Terapia CESTAČasCena
Terapia cesta - DOSPELÝ150-180'120 €
Terapia cesta - DIEŤA60'50 €

Cenník balíkov: Terapia CESTAZvýhodnená cena pri kúpe balíkaCena pri kúpe jednot. vyšetrení a terapií
Terapia Cesta
Zvýhodnené balíky
3x Terapia CESTA -DOSPELÝ315 €360 €
5x Terapia CESTA -DOSPELÝ500 €600 €
7x Terapia CESTA -DOSPELÝ665 €840 €
 
^ Registrácia
Zaregistrujte sa do nášho newsletteru, dostávajte novinky a prispievajte do fóra k témam zdravia