Ponuka-služby

Unikátne služby z nášho portfólia. Diagnostika, fyzioterapia a terapie pod vedením skúsených odborníkov.

Kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia (lat. cranium = lebka, lat. sacrum = krížová kosť) je jemná neinvazívna metóda uzdravovania tela na mnohých úrovniach. Jedná sa o relaxačnú techniku, ktorá vznikla na medicínskych základoch. Zameriava sa na obnovenie prirodzeného (zdravého) fungovania organizmu na hlbokej úrovni.

Jadrom kraniosakrálneho systému je lebka a krížová kosť, ktoré sú spojené membránou obaľujúcou mozog a miechu. Táto membrána sa upína na vnútornú plochu lebky a vrchnú časť krížovej kosti. Vo vnútri tohto mechanizmu obieha mozgovo-miešny mok. Vyživuje a detoxikuje celú nervovú sústavu. Pohybom tejto tekutiny, obklopujúcej mozog a miechu, vzniká kraniosakrálny pulz. Pleny (membrány), medzi ktorými sa táto tekutina nachádza, sú pevne pripojené na vnútornú plochu lebečných kostí v a na krížovú kosť - odtiaľ pochádza názov kraniosakrálny systém.

Kraniosakrálny systém
je charakteristický rytmickou pohybovou aktivitou, ktorá pretrváva celý život. Cykly 6-12 za minútu sa odvíjajú v dvoch pohybových fázach – flexia a extenzia. Palpačne (dotykom) je možné zachytiť pulz na lebke, krížovej kosti, tiež na periférnych svaloch cez pohmat  členkov, zápästia, ramien. Reštrikcie v kraniosakrálnom systéme môžu byť výsledkom zápalov, somatických dysfunkcií, zranení. Systém predstavuje vnútorne prostredie pre vývoj, rast a funkčné schopnosti mozgu a miechy od embryonálneho vývoja až do smrti. Rytmus vypovedá o javoch vo vnútri organizmu, o stave vnútorných orgánov. Je úzko spojený, ovplyvňuje a je ovplyvňovaný nervovým, svalovým, kardiovaskulárnym, lymfatickým, endokrinným a respiračným systémom.

Samotná terapia je jednoduchá. Pacient, oblečený (na ošetrenie je vhodné mať voľné, pohodlné oblečenie), leží na masážnom stole a terapeut sa jemne dotýka tela. Pomocou dotyku, ktorý väčšinou nepresahuje tlak 5 gramov na cm2, terapeut asistuje pri vylaďovaní kraniosakrálneho rytmu, čím sa zlepšuje pulzovanie mozgovo-miechovej tekutiny. Tým sú ovplyvnené pohybové funkcie, myslenie a emócie pacienta tak, ako to organizmus potrebuje pre dosiahnutie harmónie svojích systémov. Ide o celostné, jemné, ale veľmi účinné ošetrenie.  Často začína dotykom na ramenách, ktoré môžu dať prvú indíciu o rovnováhe/komunikácií medzi pravou a ľavou stranou tela. Pokračovať možno napríklad prácou pri krčných stavcoch, ďalej členkoch, kolenách, panve, rebrách až naspäť k hlave a lebečným kostiam. Postup sa môže líšiť podľa individuálnych potrieb klienta. Dôležitá nie je cesta, ale cieľ, ktorým je energeticky navzájom poprepájať časti tela (pravú s ľavou, vrchnú so spodnou), párové kĺby, končatiny a spriechodniť energetické meridiány.

Jednou z najväčších ,,energetických križovatiek" v tele je krížová kosť (sacrum). Jej jemným uvoľnovaním neraz zmiznú bolesti hlavy. Ak zaujmeme čiste ,,neenergetický" pohľad na celý proces, tak môžeme povedať, že sa terapeut snaží zharmonizovať napúšťanie a vypúšťanie kraniosakrálneho systému, plynulosť pulzácie a symetriu na pravej i ľavej časti tela. Pre podporu celého procesu používame najkvalitnejšie esenciálne oleje.

Naše telo je v svojom prirodzenom, uvoľnenom stave dokonalé. Tak ako sa zrastie porezaný prst, tak v sebe nesieme kľúč k uzdraveniu každej choroby. Kraniosakrálna terapia je svojím spôsobom vylaďovanie organizmu na ozdravnú frekvenciu. Túto frekvenciu, rytmus v sebe nesieme od embryonálneho štádia až do smrti.Kraniosakrálny rytmus sa počas embryonálneho vývoja človeka objavuje ako prvý a po zástave srdcového a dýchacieho rytmu zaniká ako posledný niekoľko minút po smrti.Pri terapii je našou snahou uvoľniť blokády svalov a zároveň uviesť organizmus do stavu pokoja, v ktorom mozog navibruje mozgovo-miechový mok ozdravnými informáciami. Tento stav predstavuje dokonalé uvoľnenie, ktoré je v dnešnej dobe ľuďom vzdialené. Akonáhle ho dosiahneme, tekutiny v našom tele začínajú harmonicky kopírovať rytmus kraniosakrálneho systému a nervový systém distribuuje pokyn k regenerácii. Tak vzniká originálny zážitok, ktorý nás vyživuje zvnútra bytosti.

Mozgovo-miechový mok, ktorý prúdi v kranio-sakrálnej sústave je zároveň nosičom dôležitých informácií pre všetky bunky tela. V prípade fyzickej alebo psychickej traumy nastáva narušenie prirodzeného pohybu, čoho následkom je degenerácia funkcie.

História:

Už v tridsiatych rokoch 20. storočia americký osteopat William Garner Sutherland zistil, že popri srdcovom a dýchacom rytme v našom tele pulzuje ešte tretí rytmus, ktorý dáva do pohybu celé telo, vrátane kostí lebky. Túto neviditeľnú životnú silu nazval dych života a spozoroval, že má súvis s mozgovomiechovým mokom. Podľa neho práve potencia dychu života vyvoláva pulzáciu tekutiny vo vnútri mozgovomiechového systému, takže v jednej fáze tekutina stúpa smerom k hlave a v druhej klesá ku kosti krížovej. Myšlienky doktora Sutherlanda vedecky podporil a rozvinul americký lekár John Upledger, ktorý počas operácie miechy zistil, že tvrdá blana mozgová sa rytmicky pohybuje. Tieto pohyby neboli synchrónne ani s dychom pacienta, ani so srdcovým tepom.John Upledger začal kraniosakrálnu terapiu skúšobne praktikovať na niekoľkých pacientoch s bolesťami hlavy. Ako vedecký pracovník v klinickom výskume na Michigan State University pracoval s deťmi, ktoré trpeli hyperaktivitou alebo dyslexiou. Najmä s hyperaktívnymi deťmi dosiahol dobré výsledky. U detí s dyslexiou sa zasa ukázala byť kľúčovým miestom pravá spánková kosť a blany, ktoré sú s ňou spojené. Keď sa tu urobila náprava, asi v 70 percentách prípadov sa problémy s čítaním stratili.

John Upledger začal učiť kraniosakrálnu terapiu okrem zdravotníkov aj laikov, hoci ho za to kolegovia lekári odsudzovali. Neskôr zistil, že človek nemusí byť lekárom, aby sa stal dobrým terapeutom kraniosakrálnej terapie. Hlavnými požiadavkami pre absolventov kurzov boli podľa neho nadšenie, súcit a vnímavosť. Pre laikov vyvinul desaťstupňový systém ošetrenia kraniosakrálnej sústavy, ktorý ak sa nerobí násilne, ale s náležitou jemnosťou, nemôže ublížiť. Človek môže dokonca pomôcť sám sebe. Na to slúžia jednoduché cvičenia ako v každodennosti uvoľňovať zvyškové napätie a zharmonizovať pulzáciu.

Indikácie:

Kranio-sakrálna terapia je preto vďaka svojmu hĺbkovému zameraniu odpoveďou na mnohé chronické stavy, ktoré západná (symptomatická) medicína považuje za problematicky liečiteľné. Harmonizácia kranio-sakrálneho systému je účinná:
 • na vyváženie autonómneho nervového systému
 • na nastolenie priaznivých zmien v systémoch tekutín (mozgovomiechová, kardiovaskulárna, lymfatická, bunečná), podporuje prúdenie tekutín
 • pre revitalizáciu orgánov, posilnenie imunitného systému,
 • pre vyváženie pravej a ľavej mozgovej hemisféry,
 • pri reštrikcii kraniálnych nervov, bolesti hlavy, závratiach,
 • pri astme, bronchitíde, sinusitíde,
 • pri dysfunkcii čeľuste, ochrnutiach tváre, zubných problémoch,
 • na odstránenie napätia v organizme, systéme kostí a svalstva,
 • na uvoľnenie blokád vzniknutých následkom tráum, úrazov a citových zranení
 • pri chronických bolestiach, bolestiach chrbtice, skolióze,
 • v obdobiach stresu (rozptyľuje negatívne dopady stresu), depresie, po šoku i pri nespavosti,
 • pri poruchách učenia sa, sústredenia, pozornosti, dyslexie,
 • pri hyperaktivite,
 • pri detskej mozgovej obrne,
 • ako doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie,
 • ako príprava na pôrod, popôrodná starostlivosť,
 • pri poruchách príjmu potravy
Cenník: Kraniosakrálna terapiaČasCena
Kraniosakrálna terapia75'45 €

Cenník balíkov: Kraniosakrálna terapiaPopisZvýhodnená cena pri kúpe balíkaCelková úspora v EURCena pri kúpe jednot. vyšetrení a terapiíJednotková cena pri kúpe balíkaJednotková cena bez balíka
Kraniosakrálna terapia 33x Kraniosakrálna terapia120 €15 €135 €40 €45 €
Kraniosakrálna terapia 55x Kraniosakrálna terapia195 €30 €225 €39 €45 €
Kraniosakrálna terapia 77x Kraniosakrálna terapia266 €49 €315 €38 €45 €
Kraniosakrálna terapia 1010x Kraniosakrálna terapia370 €80 €450 €37 €45 €
 
^ Registrácia
Zaregistrujte sa do nášho newsletteru, dostávajte novinky a prispievajte do fóra k témam zdravia