Ponuka-služby

Unikátne služby z nášho portfólia. Diagnostika, fyzioterapia a terapie pod vedením skúsených odborníkov.

Celostná vstupná konzultácia

Vstupná konzultácia u nás na klinike môže byť práve Vašim prvým krokom, ktorý Vám poskytne nový pohľad na svoj zdravotný problém cez optiku celostného prístupu k ľudskému zdraviu. Pomôže poodhaliť možné príčiny Vašich ťažkostí, ktorých pôvod často nepochádza z úrovne fyzickej. Celostný pohľad na Váš zdravotný stav preto nazerá nielen na fungovanie celého Vášho tela vo všetkých súvislostiach, ale zahŕňa i myseľ a dušu ako neoddeliteľnú súčasť človeka a disponuje postupmi ako naštartovať prirodzené samoozdravovacie procesy v ľudskom organizme.

Celostná vstupná konzultácia je určená:

  • Každému, kto chce získať pohľad na vyriešenie svojho problému celostnou medicínou
  • Každému, kto si chce byť istý výberom vhodnej terapie pre vyriešenie jeho ťažkostí
  • Každému, kto chce vyriešiť svoj zdravotný problém natrvalo, to znamená odstrániť jeho príčinu, nie potláčať symptómy
  • Každému, kto má zdravotné ťažkosti neriešiteľné štandardnými postupmi
  • Každému, kto hľadá vyvážený životný štýl a chápe význam prevencie
  • Každému, kto si želá, aby mal lekár pre neho dostatok času, empatie a individuálny prístup
Vstupná konzultácia nie je vhodná pre ľudí, ktorí odmietajú niesť zodpovednosť za svoj zdravotný stav a volia rýchlu cestu potlačenia symptómov chemickými liekmi.

Veríme, že vstupná lekárska konzultácia je dôležitým prvým krokom na našej klinike a správne nastavenie liečby je významným predpokladom celkového uzdravenia.

Priebeh a trvanie vstupnej konzultácie:

Vstupná konzultácia prebieha formou rozhovoru s lekárom, ktorý má nielen klasické medicínske vzdelanie a dlhoročnú lekársku prax, ale aj štúdium a rozsiahle skúsenosti s alternatívnou medicínou. Môžete preto očakávať profesionálny pohľad lekára nezaťažený preferovaním niektorej z mnohých terapií alebo postupov. Je to práve nezaujatý názor odborníka, na základe ktorého si môžete byť istí, že vo Vašom procese uzdravenia nepovažujeme za dôležité, či Vám pomôže alternatívna, klasická medicína alebo kombinácia oboch. Dôležité je nastavenie celého procesu tak, aby vyhovoval práve Vám, Vašej jedinečnej dispozícii i možnostiam prijatia vybranej terapie a viedol k celkovému uzdraveniu.

Konzultácia trvá 45 minút. V rámci tohoto času je lekár plne k dispozícii len Vám. Tento čas slúži na prekonzultovanie Vašich zdravotných ťažkostí a všetkých dôležitých informácií potrebných na správne odporúčanie liečby.

Pre čo najobjektívnejšie posúdenie Vášho stavu je vhodné, ak si prinesiete Vaše lekárske záznamy a výsledky lekárskych vyšetrení.

Výsledok vstupnej konzultácie

Výsledkom vstupnej konzultácie je odporúčanie najvhodnejšieho výberu terapie alebo kombinácie terapií a tiež ďalšieho postupu liečby, ktorý je individuálny pre každého klienta.
Cenník: Celostná vstupná konzultáciaČasCena
Celostná vstupná konzultácia MEDANTE45'30 €
 
Súvisiace odkazy: Vstupná lekárska konzultácia, zdravotný stav alebo hľadajte viac Vstupná lekárska konzultácia, zdravotný stav
^ Registrácia
Zaregistrujte sa do nášho newsletteru, dostávajte novinky a prispievajte do fóra k témam zdravia