Klinika

Spoznajte našu víziu, hodnoty, tím, partnerov a vybavenie. Zistite, čo o nás vravia klienti a médiá.

Vízia

Za myšlienkou založiť Kliniku celostnej medicíny stála silná túžba po úplnom a trvalom uzdravení, ktoré by bolo dostupné širokej verejnosti. Chceme vytvoriť miesto, ktoré by sprostredkovalo uzdravenie a rozvíjalo oblasť celostnej medicíny na Slovensku. V rámci naplnenia vízie Kliniky Medante sme sa zaviazali:

Liečiť človeka na všetkých úrovniach

Na Klinike Medante liečime psychické, fyzické aj emocionálne problémy. Na človeka pozeráme komplexne a vnímame prepojenosť všetkých aspektov zdravia. Z vlastných skúseností vieme, že väčšina zdravotných problémov má pôvod práve v psychike a potlačených emóciách.

Úplne a natrvalo odstraňovať zdravotné problémy

Našim cieľom nie je potláčať symptómy, ale hľadať príčiny zdravotných problémov a ich odstránením dosiahnuť uzdravenie. V liečebnom procese sa snažíme naštartovať prirodzené samoozdravovacie procesy v tele, čím sa eliminuje nutnosť chirurgického zákroku a závislosť od chemickej liečby.

Sprístupniť klientom najmodernejšie medicínske technológie

Klinika Medante disponuje špičkovým prístrojovým vybavením, ktoré umožňuje komplexnú diagnostiku a aplikovanie najmodernejších terapeutických a fyzioterapeutických metód.

Vytvoriť tím nadšených odborníkov

Náš tím tvoria špičkoví lekári a terapeuti zo Slovenska i zahraničia s mnohoročnými skúsenosťami. Cieľom Kliniky Medante je tiež vytvoriť priestor pre odborníkov, ktorý vedie k diskusiám, spolupráci, výmene skúseností a ďalšiemu rozvoju medicíny.

Poskytnúť individuálny a srdečný prístup

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Základom uzdravenia je úprimný rozhovor, dôvera a spolupráca medzi pacientom a lekárom. Klientom vychádzame maximálne v ústrety a oboznamujeme ich s celým liečebným procesom. Dbáme na to, aby sa u nás cítili bezpečne a príjemne.

Zaoberať sa zdravím nielen v čase choroby

Chceme, aby sa ľudia zaoberali zdravím nielen v čase choroby. Edukujeme verejnosť a zdôrazňujeme dôležitosť prevencie. Zdravý životný štýl chápeme ako jediný udržateľný a prirodzený spôsob žitia bez zdravotných ťažkostí a ochorení.

Podporiť zmysluplné projekty v oblasti zdravia

Od vzniku Kliniky Medante uzatvárame zmysluplné partnerstvá a zúčastňujeme sa projektov podporujúcich zdravie a športové aktivity. Organizujeme prednášky, konferencie a podujatia pre laickú aj odbornú verejnosť. 
Michal Andrejco

zakladateľ a generálny riaditeľ MEDANTE Clinic
 
^ Registrácia
Zaregistrujte sa do nášho newsletteru, dostávajte novinky a prispievajte do fóra k témam zdravia