MEDANTE v médiách

Ako vidia kliniku známe osobnosti, športovci, bežní ľudia. Napísali o nás, povedali o nás. Zažili nás.

Ako vplývajú emócie na naše telesné a duševné zdravie

Pokiaľ zdravo precítime hnev, môže sa stať životodarnou a kreatívnou energiou.

S tvrdením, že stres je príčinou mnohých zdravotných problémov, budeme bez hlbšej analýzy súhlasiť zrejme všetci. Veď práve on býva často označovaný ako možná príčina či spúšťač určitého ochorenia. Lenže podobne je to aj s emóciami, na to, bohužiaľ, zabúdame. Aj pocity môžu vyvolať množstvo ochorení, pretože orgány sú určitým spôsobom prepojené s našou psychikou – choroby teda predstavujú výpoveď našej duše. Napríklad problémy s chrbticou môžu naznačovať sklamanie a nedostatok opory v živote, žalúdočné ťažkosti môžu súvisieť so strachom, chorá pečeň môže byť spojená s nespokojnosťou.

Väčšina z nás sa snaží najprv zdravotné ťažkosti riešiť prostredníctvom modernej medicíny. Ak nie sme s výsledkami klasickej liečby spokojní, pátrame ďalej. Neraz nás hľadanie zavedie k snahe objaviť duševnú príčinu nášho fyzického či psychického utrpenia a zapracovať na jej odstránení. To znamená, že sa usilujeme pozerať na svoj zdravotný stav komplexne, holisticky, celostne. „Ľudia začínajú čoraz viac chápať prepojenie tela, mysle a emócií. Emócie a myšlienky, ako také, spôsobujú fyzické a psychické problémy,“ hovorí zakladateľ kliniky celostnej medicíny, Michal Andrejco.

Emócie ovplyvňujú naše telo

Každá emócia sa prejavuje aj na biologickej úrovni. Ako to celé funguje? „Emócie v našom tele spôsobujú biochemickú reakciu a ovplyvňujú elektromagnetické pole nášho tela. Myšlienka vyvolá emóciu a vice versa. Mozog ako hlavný chemik vylúči zodpovedné chemikálie v podobe enzýmov a hormónov (adrenalín, kortizol, endorfíny, dopamín, serotonin, oxytocín...). Táto komplexná biochémia je zodpovedná za to, čo sa deje ďalej. Každá bunka má po svojom obvode receptory, ktoré zabezpečujú jej komúnikáciu s okolím. Emócie na biologickej úrovni sú aminokyseliny, ktorých reťazce sa skladajú z ďalších chemických látok – peptidov a nanopeptidov. Peptidy sú i nosičmi elektromagnetickej informácie v podobe elektrického náboja. Mozog na povel svojho šefa – našej mysle a príslušných emócií, teda vypumpoval do tela biochémiu, tá príde k bunkovým receptorom a vyvolá určité správanie bunky. Peptidové štruktúry komunikujú s receptormi bunky, pričom nikdy nejde o samotnú bunku, ale o skupiny buniek. Emócie takto plnia regulačnú funkciu v našom tele a v čase dokážu doslova prepísať fyzické zdravie na chorobu,“ vysvetľuje Michal Andrejco.

Emócie nie sú pozitívne ani negatívne

V rámci celostnej medicíny sa nerozlišujú pozitívne a negatívne emócie. Delenie emócií na pozitívne a negatívne je len akýmsi „ľudským“ delením. V skutočnosti je podstatné to, či človek danú emóciu naplno prežije, alebo ju potlačí. V celostnej medicíne je každá emócia zdrojom energie, čiže zdravotné problémy spôsobujú len potláčané, ignorované emócie.
Z tejto skutočnosti vychádza i metóda Cesta, za ktorou stojí uznávaná odborníčka na liečenie tela a mysle, zástankyňa prírodnej a holistickej medicíny – Brandon Bays. Táto metóda je výsledkom jej vedomostí a vlastných skúseností, pretože pred rokmi jej bol diagnostikovaný nádor na maternici. Uzdravila sa a uzdravenie ponúka i ostatným prostredníctvom metódy Cesta. Čo je na nej špecifické? „Je to najdokonalejšia emocionálna terapia súčasnosti. Emócie sú základ všetkého, až následne môžeme hovoriť o mentálnej a fyzickej úrovni. Je vedecky dokázané, že primárne sú za naše rozhodnutia zodpovedné emócie. Ako Human Animals sa rohodujeme na základe emocionálneho impulzu – veda zameriavajuca sa na výskum ľudksého mozgu to dobre zdokumentovala, napriek tomu, že mnohí z nás sme presvedčení, že rozhodnutia robíme na základne racionálnej analýzy. Tá plní sekundárnu úlohu.“ hovorí Michal a pokračuje: „Absolútna sloboda je o tom, že človek voľne prijíma a prežíva vlastné emócie. Nerobí mu problém byť nahnevaný, zraniteľný, ustráchaný, či entuziastický, milý a láskavý. Pozor prežívať emóciu hnevu ako čistú energiu prúdiacu teľom a jednať agresívne riadený touto emóciou sú dve odlišné veci. Je si vedomý toho, že nič z toho, netvorí podstatu jeho samotného, ide „len“ o emócie.”

Ako využiť emócie vo svoj prospech?

Už vieme, že emócie je nezmyselné deliť na pozitívne a negatívne. Všetky bez rozdielu môžu byť pre nás prospešné, ak ich dokážeme naplno prežiť. „Hnev môžeme refrázovať rôznymi aktivitami, ako napr. zajedaním, pitím, športom, čítaním, rozhovormi s kamarátmi. To však nič nerieši – stávame sa otrokmi vlastných pocitov a pritom o tom často nemáme ani tušenie. Jediný spôsob, ako prestať pred emóciami utekať a skončiť častokrát s nezdravými kompenzačnými stratégiami, ktoré aj tak nefungujú, je prestať emócie ignorovať a naplno ich prijať. V tomto prípade nehľadať spôsoby, ako s hnevom narábať ale naplno ho precítiť v sebe a nechať sa viesť stavom, ktorý sa následne rozvinie,“ vysvetľuje kouč a organizátor metódy Cesta na Slovensku. “Zo začiatku pre mnohých ľudí nejde o jednoduchý proces, no garantujem, že všetci sme toho schopní. Sme primárne emocionálne tvory – stačí sa pozrieť na male deti okolo nás. Schopnosť prežívať emócie slobodne a zdravo sme nestratili, len sme na ňu vo väčšine prípadov zabudli.” Emocionálna otvorenosť dáva človeku pocit skutočnej slobody a navyše predíde zdravotným problémom. Za pokus to určite stojí, pretože všetci bez rozdielu si zaslúžime žiť plnohodnotný a spokojný život.

Zdroj: bodymind.cvicte.sk
 
Súvisiace odkazy: emócie, zdravie alebo hľadajte viac emócie, zdravie
^ Registrácia
Zaregistrujte sa do nášho newsletteru, dostávajte novinky a prispievajte do fóra k témam zdravia