Klinika

Spoznajte našu víziu, hodnoty, tím, partnerov a vybavenie. Zistite, čo o nás vravia klienti a médiá.

Individuálny prístup

Klinika Medante si zakladá na dôvernom vzťahu a individuálnom prístupe ku každému pacientovi. Celkové zdravie človeka vnímame ako celok mnohých prepojených faktorov pôsobiacich súčasne. Tieto faktory sú u každého človeka jedinečné a špecifické. Preto pokladáme za základ úprimný rozhovor a spoluprácu medzi lekárom a pacientom pri diagnóze a následnej liečbe. Vďaka tomu úspešne liečime fyzické, psychické aj emocionálne ťažkosti, akútne aj dlhodobé chronické zdravotné problémy.

Chceme, aby sa na Klinike Medante naši klienti cítili príjemne, bezpečne a aby sa k nám radi vracali. Snažíme sa budovať dôverný vzťah, aby sa na nás v budúcnosti neváhali obrátiť s akýmkoľvek zdravotným problémom. V závislosti od konkrétneho prípadu pristupujeme ku zdraviu klienta prioritne vždy podľa špecifickej potreby a aktuálneho stavu. O konečnom smerovaní procesu uzdravenia však vždy rozhoduje klient. Svojim prístupom sám volí rýchlosť a hĺbku napredovania.
 
Súvisiace odkazy: zdravie, stastie alebo hľadajte viac zdravie, stastie
^ Registrácia
Zaregistrujte sa do nášho newsletteru, dostávajte novinky a prispievajte do fóra k témam zdravia