Klinika

Spoznajte našu víziu, hodnoty, tím, partnerov a vybavenie. Zistite, čo o nás vravia klienti a médiá.

Celostná medicína

Celostná medicína aplikovaná na Klinike Medante sa zaoberá človekom a zdravím komplexne. Chápe prepojenosť fyzických, psychických a emocionálnych aspektov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Cieľom celostnej medicíny je uzdraviť človeka nastolením vnútornej rovnováhy a naštartovaním samoozdravných procesov. Využíva pri tom najnovšie poznatky z modernej medicíny a alternatívnych spôsobov liečby.

Princípy celostnej medicíny:

  • Spája modernú a alternatívnu medicínu
  • Zaoberá sa prepojením tela, mysle a emócií
  • Uprednostňuje naštartovanie samoozdravných procesov pred chirurgickým zákrokom a chemickou liečbou
  • Hľadá a odstraňuje príčiny chorôb namiesto potláčania symptómov
  • Ku každému pacientovi pristupuje individuálne
  • Akceptuje, že väčšina zdravotných problémov má pôvod v psychike a potlačených emóciách
  • Snaží sa o úplné a trvalé uzdravenie
  • Zdôrazňuje dôležitosť prevencie
  • Nabáda ľudí, aby sa zdravím zaoberali nielen v čase choroby
Klinika Medante je prvým zariadením celostnej medicíny na Slovensku. Svojim vznikom sprístupnila klientom mnohé služby, ktoré boli doposiaľ dostupné len za hranicami. Na jednom mieste klienti nájdu odpovede na všetky otázky, nemusia chodiť od lekára k lekárovi a absolvovať množstvo rôznych vyšetrení. Moderné prístrojové vybavenie, spolupráca špičkových odborníkov zo Slovenska i zahraničia a princípy celostnej medicíny sú najrýchlejšou a zároveň najúčinnejšou cestou k úplnému a trvalému uzdraveniu. Princípy celostnej medicíny sa v zahraničí úspešne aplikujú už niekoľko desiatok rokov. Sme veľmi radi, že s Klinikou Medante sa tento trend dostáva aj na Slovensko.
 
Súvisiace odkazy: Celostná medicína alebo hľadajte viac Celostná medicína
^ Registrácia
Zaregistrujte sa do nášho newsletteru, dostávajte novinky a prispievajte do fóra k témam zdravia